facebook

Za Kręgiem Polarnym - rejs po Jeniseju 2019

Golgota Norylska
TERMIN:
02.08.-13.08.2019
CENA:
ok. 


Opis pielgrzymki

Syberia - obszar o powierzchni dwanaście i pół miliona kilometrów kwadratowych. Dawna największa kolonia karna świata, piekło dla tysięcy Rosjan i Polaków. Jednocześnie niewyobrażalnie bogata w złoto, diamenty, platynę, miedź, nikiel, żelazo, aluminium, żelazo, wolfram, gaz, ropę. Słowem przysłowiowa Tablica Mendelejewa. Syberia jest dalej dzika, niezbadana, potężna i ciągle silniejsza od człowieka. Dziewicze lasy, potężne rzeki były i są natchnieniem dla poetów, pisarzy a także wyzwaniem dla wielu badaczy: Dybowski, Sieroszewski, Czerski, Czekanowski, Bohdanowicz, a tundra i tajga  rajem dla dzikiej zwierzyny: sobole, niedźwiedzie, renifery, lisy, wilki.

Program pielgrzymki

       Norylsk- Igarka- Krąg Polarny- Turchańsk- Buchta- Worogowo- Jenisejsk- Krasnojarsk

 

  1. Dzień: 02.08.2019 czwartek

- spotkanie z uczestnikami wyprawy na Międzynarodowym lotnisku OKĘCIE w Warszawie sektor „D” na 2,5 godz. przed wylotem do Moskwy

- odprawa paszportowo-bagażowa

- godz. 20.00 odlot samolotu do Moskwy

  1. Dzień: 03.08.2019 piątek

- 10: 30 przylot samolotu w godzinach rannych do Norylska, transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie w hotel

- obiad, następnie zwiedzanie Norylska.

NORYLSK- najbardziej na północ wysunięte miasto świata (za Kręgiem Polarnym), powstałe kilkadziesiąt lat temu, dzięki geologom, którzy odkryli podczas badań 56 pierwiastków z Tablicy Mendelejewa. Miasto zbudowano na palach ze względu na wieczną zmarzlinę (warstwa lodu, warstwa ziemi). Norylsk powstał na bazie obozów pracy (Golgota Norylska) zlikwidowanych po śmierci Stalina. W miejscowych obozach pracowali również przymusowo zesłani tu Polacy. Najważniejsze zakłady w Norylsku to te związane z wydobyciem niklu 20 % światowych zasobów oraz platyny 40 % światowych zasobów. Nazwa miasta pochodzi od miejsca, w którym zostało założone czyli od nazwy rzeki Norylki, która tędy płynie, a także od Gór Norylskich u podnóża których się rozłożyło. O rzece Norylce i Górach Norylskich wspominają w swoich opisach liczni podróżnicy badający te tereny, zarówno rosyjscy jak i zagraniczni

zwiedzanieMuzeum Norylskiego Okręgu Przemysłowego

- kolacja

- nocleg  w Norylsku

  1. Dzień: 04.08.2019 sobota

- śniadanie, następnie wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Dudinki, zwiedzanie portu.

Dudinka, rzeczny port założony przez Rosjan w XVII w. zbudowany nad prawym brzegiem rzeki Jenisiej, tzw. „okno na świat”. Jeden z najchłodniejszych rejonów na świecie – bywa nawet do -57 stopni C. Najbardziej na północ wysunięte miejsce (69 -21 stopni szerokości) na naszej planecie, stale zamieszkałe, zbudowane na wiecznej zmarzlinie. Powstało w miejscu dopływu rzeki Dubinka, nazwanej jak mówią źródła od nazwiska pierwszego rosyjskiego podróżnika Dubina przebywającego tu w pierwszej połowie XVII w. Od nazwy rzeki pochodzi nazwa miasta Dudinka. Dudinka była opisywana przez polską zesłankę Ewę Felińską we „Wspomnieniach z podróży na Syberię” wyd. 1852 w Wilnie w których to opisuje napotkaną tu ludność tubylczą Samojedów.

zwiedzanie Tajmyrskiego Muzeum Krajoznawczego

- zamustrowanie na statek, kajuty 2 osobowe pierwszej klasy. Wypłynięcie statku z rzecznego portu w Dudince o godz. 12:00 Rekonesans po statku, obiad, informacja o trasie rejsu, kolacja

- przybicie statku do portu w Igarce,nocny postój

Igarka port założony w 1929 r. położony w miejscu gdzie wpływa rzeka Igarka do Jeniseja, tj. ok 1330 km na północ od Krasnojarska w linii prostej (wg długości linii rzeki Jeniseja, jest to ok. 1800 km od Krasnojarska). Port Igarka położony jest za kręgiem polarnym, w tak zwanym rejonie wiecznej zmarzliny. Nazwa portu pochodzi zatem od rzeki nad którą została zbudowana, a ta z kolei wzięła swoja nazwę od mieszkańca o imieniu Igor, którego miejscowa ludność nazywała Igarki. Powstanie Igarki wiąże się z  rosnącymi potrzebami transportu drewna, którego nigdy tutaj nie zabraknie, do dalszych części Rosji. Do portu mogą wpływać statki pełnomorskie, bowiem stała wysokość wody w porcie wynosi nawet do 20 metrów. Ciekawostką Igarki jest Muzeum Wiecznej Zmarzliny (grubość wiecznej zmarzliny sięga do półtora kilometra, a mróz w jej wnętrzu panuje tu od kilku tysięcy la. Pod ziemią można zobaczyć w zamarzłych warstwach lodu ryby, różne kości zwierzęce wśród nich również pozostałości po mamutach). 

  1. Dzień: 05.08.2019 niedziela

- przepłynięcieKręgu Polarnego(koło podbiegunowe północne gdzie występuje dzień i noc polarna czyli, że słońce nie zachodzi i nie wschodzi przez 24 godziny) na wysokości rzeki Kurejkirzeka wielkości Narwi wpadająca do Jeniseju tuż za Kołem PodbiegunowymW osadzie o tej samej nazwie przebywał w latach 1914-16  na zsyłce Józef Stalin, dzieląc swoją chatę z późniejszym mordercą rodziny cara Mikołaja II, Swierdłowem.  

 śniadanie, czas wolny, obiad, dla chętnych zajęcia w czytelni, kolacja

- postój w Turchańskupołożonego koło Dolnej Tunguskiej, 1474 km na północ od Krasnojarska. Osada liczy sobie 4,8 tysięcy mieszkańców. Powstała w roku 1607 jako kolejny punkt kolonizacji Syberii. Pierwsza osada nazywała się Staroturchańsk, następnie Nowoturchańsk, a obecnie Turchańsk. W XIX i XX w. miejsce zsyłki. Dawna rdzenna ludność to Tunguzowie, o których niewiele wiemy, ale z pewnością byli opisywani przez polskiego zesłańca politycznego Ludwika Niemojewskiego. W swoich wspomnieniach opisuje miejscowych szamanów. Ciekawostką pasiołka jest Trocka Cerkiew z przełomu XVIII/XIX w. a także Muzeum Rewolucjonisty Swierdłowa, który przebywał tutaj na zsyłce.. Osada funkcjonuje przede wszystkim dzięki przetwórstwu rybnemu.

Zobaczymy prawy brzeg Jeniseja oraz jego prawy dopływ Dolną Tunguską. Nazwa dopływu pochodzi od lokalnego ludu Tunguzów.

  1. Dzień: 06.08.2019 poniedziałek

- śniadanie, czas wolny, obiad, przepłynięcie koło osady Wierchnybatek, postój statku na rzece w okolicy wioski Bachtanazwę swoją wioska zawdzięcza prawemu dopływowi Jeniseja, rzeceBachta. Wioska nie figurująca na mapie, ale przy wielkości powierzchni Syberii i słabym zaludnieniu, kilka chałup też otrzymuje swoją nazwę. Wysocki o takich siołach śpiewał tak: chałupa z drewna, którą wiatr przewiewa.

- nocny postój statku w porcie Bor- Na tej wysokości będziemy przepływać koło jeszcze jednego dopływu Jeniseja, a trzeciego pod względem wielkości o nazwie Podkamienna Tunguska. Jest o rzeka pełna progów, przepływająca przez tereny zapierające dech w piersiach. Długość rzeki to 1865 km. Rzeka wpływając do Jeniseja pokonuje setki kilometrów wzdłuż kamiennych skał, stąd jej nazwa. 

- po 40 kilometrach od wypłynięcia, znajduje się legendarny Osinowski Próg- wąski kanion, który przepływa się z wielkim trudem, a statki przepływają go w ruchu wahadłowym. Statek płynie przez wąskie gardło ok 700 m , kolacja

  1. Dzień: 07.08.2019 wtorek 

-  w godzinach rannych przepłynięcie w kierunku Osinowskiego Systemu. Płynąc, w odległości ok. 30 metrów o burty statku będziemy mogli obserwować Wyspę Monastyrską kryjącą w sobie wiele rozmaitych legend i zagadek z przeszłości. Dalej natrafimy na Wyspę Karablik i Wyspę Baroczka, a następnie potężny Jenisej wejdzie  w Osinowskie Szczęki - gdzie zobaczymy wspaniałe krajobrazy. Jest to najbardziej urokliwy kawałek dolnej części rzeki Jenisej, gdzie klify sięgają do 50 m. wysokości. 

- śniadanie, postój w mieście  Worogowo - powstało ok 350 lat temu w trakcie podboju Syberii w XVII w przez Kozaków. Tutejsza ludność to Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Białorusini. Obecnie żyje tu ok. 200 tyś. ludności, z których wielu, kiedy podpływa statek organizują okolicznościowy ryneczek z różnymi towarami. Obiad. 

- postój w osadzie Jarcewo, powstałej między dwoma lewymi dopływami Jeniseja rzeki Kas i Sym.Tu też organizowany jest dla turystów okazjonalny ryneczek. Kolacja.

  1. Dzień: 08.08.2019 środa

- śniadanie, przypłynięcie do Jenisejska,zmustrowanie ze statku, przejazd do hotelu. Hotel zlokalizowany jest w centrum miasta i charakteryzuje się niepowtarzalną architekturą XVIII w. Obiad. Zwiedzanie Jenisejska: miasto położone u lewego brzegu rzeki Jenisej. Miasto ze względy na swoją niepowtarzalną, starą, drewniana zabudowę, nazywane jest  „muzeum pod gołym niebem”. Zabudowa miejska obejmuje 94 obiekty zabytkowe. Wśród nich jest kompleks klasztorny Spasko - Preobrażanski (klasztor Zbawiciela)oraz cztery inne cerkwie stanowią niepowtarzalny przykład syberyjskiego baroku. Obiekty te zostały zbudowane w połowie XVIII w. Jenisej nazywany jest również „ojcem miast syberyjskich” jako, że został zbudowany już w roku 1619. W tamtym czasie miasto stało się jak El Dorado – mit o złocie. Podobnie jak wiele innych miast syberyjskich Jenisiejsk stał się miejscem zsyłek. Wśród zesłańców była primadonna opery wiedeńskiej, partnerka Enrica Caruzo - Klara Spiwakowska, która założyła tu tzw. chór zesłańców. 

W  sierpniu roku 1877 z  osady Goczika - gubernia jenisiejska, wypływa chałupniczym sposobem zbudowany statek o nazwie Świt i jako pierwszy pokonując niezbadane ujścia Jeniseju, Zatokę Bajderacką, Morze Karskie, Morze Barentsa, a następnie docierając do Danii, Szwecji dociera do Petersburga wywołując światową sensację. Jest to doniosły moment otwarcia nowej drogi, drogi morskiej między Rosją europejska, a Rosją Wschodnią.

 Wizyta w prywatnym muzeum „Foto-Izba” 

- kolacja w hotelu, wycieczka na „Dziedziniec Stangreta”

nocleg w hotelu

  1. Dzień: 09.08.2019 czwartek 

- śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wycieczka do prywatnego muzeum, a następnie przejazd autobusem w kierunku Strzałki - miejsce gdzie rzeka Angara wpływa do Jeniseja. Wśród miejscowej ludności do tej pory krąży wiele legend związanych z urodą Angary i jej losem. Obiad - piknik. Przejazd autokarem w kierunku Krasnojarska.Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg w hotelu. 

  1. Dzień: 10.08.2019 piątek 

- śniadanie, następnie wizyta w rezerwacie przyrody Stołby: rezerwat został założony w 1925 roku z inicjatywy mieszkańców w celu zachowania naturalnego systemu skalnego oraz naturalnego krajobrazu. Obszar rezerwatu wynosi 47219 hektarów. Największą atrakcją rezerwatu są skały. Wszystkie skały na terenie rezerwatu posiadają niepowtarzalną indywidualność, a razem nazywane są „ Kolumnami”. Powrót do hotelu, obiad  w hotelu. Czas wolny, kolacja i nocleg w hotelu.

  1. Dzień: 11.08.2019 sobota

- śniadanie, następnie zwiedzanie Krasnojarska, zwiedzanie „Statku-Muzeum: Mikołaj Oświeciciel”. Statek jest stałym eksponatem zacumowanym na stałe w Krasnojarsku. Obiad. Krótki pobyt na platformie widokowej na rzekę Jenisej „Car-Ryba,  wycieczka do osady Owsjanka- wizyta w kompleksie metropolity, powrót do miasta, kolacja, nocleg w hotelu

Krasnojarsk- nazwa miasta pochodzi od koloru skał w rzece Kacza, która wpływa do Jeniseja. Krasy- znaczyczerwony ale i piękny. Pierwszy port został zbudowany przez Kozaków w XVII w. i był bastionem chroniącym rubieże Rosji przed najazdami plemion koczowniczych ze wschodu. W XIX w. staje się stolicą guberni jenisejskie. Bogaci się ze względu na wydobycie złota, dając 90 % całego złota wydobywanego w Rosji. Po podciągnięci linii kolejowej, miasto stało się ważnym węzłem kolejowym. Jest miastem proletariatu, wydającą najstarszą gazetę robotniczą w Rosji, a także miejscem zsyłki Lenina i Dzierżyńskiego. Przez Jenisiejsk szedł na katorgę Józef Piłsudzki.

Miasto słynie z potężnej elektrowni wodnej, leśnych nauk, produkcji pianin „Jenisej” oraz budowy statków rzecznych. W Krasnojarsku żyje wielu potomków Polaków, a w kościele katolickim, zbudowanym przez polskich zesłańców odbywają się nabożeństwa po polsku. Kościół zamieniony został na Filharmonię i do dzisiejszego dnia jest wynajmowany przez katolików na cele kultu. Duszpasterstwo prowadzą Misjonarze Klaretyni z Polski. Jest to jedna z największych parafii na świecie, jej terytorium jest 8 razy większe niż cała Polska.

11.Dzień: 12.08.2019 niedziela 

- wczesne śniadanie lub pakiet, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko

- godz. 08:25 odlot samolotu do Warszawy (przez Moskwę)

- godz. 11:45 przylot samolotu do Warszawy 

 

Zdjęcia

Zapisy

Uwagi: 

1. ze względów organizacyjno-wizowych (zezwolenia na pobyt w strefach polarnych) prosimy o możliwość dostarczenia kopii paszportów na 3 miesiące przed planowanym wyjazdem.  

2. rejs po rzece Jenisej odbywa się  statkiem  rejsowym, którego właścicielem jest lokalny armator. W związku z tym organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu uzależnionego od zmian jakie wprowadzi właściciel statku.

3. liczba miejsc ograniczona: statek zabiera na pokład grupę turystów w ilości 20-22. Na statku jest lokalny przewodnik rosyjskojęzyczny (nie ma przewodników w innych językach, pilot grupy jest tłumaczem lokalnych przewodników)

 

CENA:      PLN       +   USD

                             Zostanie podana w najbliższym czasie 

 

Cena obejmuje:

- przelot samolotem na trasie: Warszawa-Moskwa-Norylsk-Krasnojarsk-Moskwa- Warszawa lub z innym wariantem międzylądowania

- transfery zgodnie z programem 

- zakwaterowanie na statku w kabinach 2-3 osobowych (kabiny 1-kategorii – lokalnej, z oknami, umywalką z ciepłą i zimną wodą, miękkie tapczany, toaleta oraz prysznice znajdują się na korytarzach statku)

- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych w hotelach *** standardu lokalnego

- 3 razy wyżywienie zgodnie z programem

- zwiedzanie zgodnie z programem

- opiekę polskiego pilota na całej trasie 

- opiekę duchową, Msze Święte/wspólne modlitwy (uczestnictwo we wspólnych modlitwach lub Mszach Świętych nie jest obowiązkowe)

- koszty związane z wizą : wypisanie wniosku wizowego, opłata za  wizę ( klient przesyła na podany przez organizatora adres paszport wraz z niezbędnymi załącznikami POCZTEXEM na własny koszt. Organizator odsyła zawizowany paszport POCZTEXEM na podany adres przez uczestnika i pokrywa koszty przesyłki ) 

- ubezpieczenie: wysokość sumy ubezpieczenia zgodna z wymogami obowiązującymi na terenie FR 

Cena nie obejmuje: 

- (kwota zostanie podana w terminie późniejszym) USD płatne obligatoryjnie pierwszego dnia po przylocie do Rosji. Realizacja programu na miejscu: specjalna opłaty na rzecz obywateli Federacji Rosji zamieszkujących za Kręgiem Polarnym, lokalni przewodnicy, opłaty za wstępy 

- wydatków własnych

- dojazdu na wskazane  lotnisko z miejsca zamieszkania oraz powrotu do miejsca zamieszkania z lotniska 

- dopłata do pokoju jednoosobowego w hotelach oraz do kajuty jednoosobowej jeśli będzie taka możliwość

- dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych

- zwyczajowych napiwków

- napojów do posiłków poza standardowymi przewidzianymi do śniadania

 

 
POBIERZ OŚWIADCZENIE

mapa
Ochrona danych osobowych
POLITYKA PRYWATNOŚCI BIURA PIELGRZYMKOWEGO I MISYJNEGO BIURA PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNEGO KUPERTYN
Zobacz także
WARTO PIELGRZYMOWAĆ Z KLARETYNAMI
Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów to zakon misyjny. Każdy misjonarz więc ma we krwi chęć podróżowania.
Zobacz także
ŚWIADECTWA PIELGRZYMÓW
Każda pielgrzymka w miejsca Święte to uczta nie tylko dla oczu ale przede wszystkim dla duszy.
Zobacz także
projekt: www.wpoldodziewiatej.pl wszelkie prawa zastrzeżone Klaretyńskie Duszpasterstwo Pielgrzymkowe