facebook

Ziemia Święta

Ziemia Święta, to miejsce szczególne dla każdego chrześcijanina.
TERMIN:
06.10.-12.10.2017
CENA:
ok. 1950 zł
400 $

 


Opis pielgrzymki

Ziemia Święta, to miejsce szczególne dla każdego chrześcijanina. To miejsce narodzin Zbawiciela, Mesjasza. Miejsca związane z Jego dzieciństwem i dorosłym życiem, z tworzeniem kościoła Apostolskiego i w końcu Jego śmiercią na krzyżu.
 
Wszystkie te miejsca można zobaczyć i dotknąć. Można ucałować ze czcią, jak to robią pobożni pielgrzymi. To po prostu Piąta Ewangelia. 
Ale to też miejsce przepełnione modlitwą. Modlitwą wiernych trzech największych religii monoteistycznych. Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów. 
 

Program pielgrzymki

Nazaret - Jezioro Genezaret - Góra Błogosławieństw - Betlejem - Jerozolima - Kana - Jerycho - Ain Karem.

                        WYLOT Z WROCŁAWIA

   1 Dzień- 06.10.2017 piatek

- godz. 04.00 zbiórka uczestników na Lotnisku we Wrocławiu
- godz. 06.30 odlot samolotu do Tel Awiwu

- 11:20  przylot samolotu do Tel Avivu na Międzynarodowe Lotnisko im. Ben Guriona

- transfer z lotniska do hotelu w Betlejem.

- zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych zgodnie z listą uczestników.

- odpoczynek, a następnie przejazd w kierunku Pól Pasterskich – miejsce przekazania pasterzom Nowiny o Narodzeniu Jezusa w Betlejem. Zobaczymy tu autentyczne groty, zamieszkiwane przez pasterzy oraz pozostałości bazyliki z okresu bizantyjskiego

- OdwiedzimySiostry Karmelitanki Bose  na Wzgórzu Króla Dawida – „ Z wizytą u Małej Arabki”

- kolacja, nocleg Betlejem (1)

                        2 Dzień – 07.10.2017 sobota Betlejem/ Jerozolima

* śniadanie – nawiedzenie Bazyliki Narodzenia (Dom Chleba) – jest to jeden z najstarszych kościołów na świecie wzniesiony przez cesarza Konstantyna Wielkiego, wielokrotnie przebudowywany. Obecnie w rękach Greków Ortodoksyjnych. W Bazylice zobaczymy miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa, miejsce żłóbka oraz złożenia darów przez Melchiora, Kacpra, Baltazata (złoto, myrra i kadzidło). Obok Bazyliki znajduje sie kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej stojący nad grotami św. Hieronima, św. Józefa, Grota Niewiniątek.

* przejście do Groty Mlecznej. Według tradycji, to tu skryła się Święta Rodzina uciekając do Egiptu przed pościgiem wysłanym przez Heroda. W kościele zobaczyć można Obraz Matki Boskiej Karmiącej oraz figurę Matki Boski Ludźmierskiej

* przejazd w kierunku Ein Karim – gdzie znajduje się franciszkański Kościół Nawiedzenia, wedle tradycji był tu letni dom Elżbiety i Zachariasza, nawiedzonych przez Marię (Łk 1,39-56). Zobaczymy wspaniałe malowidła ścienne przedstawiające spotkanie Marii i Elżbiety, cudowne ocalenie Jana Chrzciciela przed śmiercią z rąk żołnierzy rzymskich, a także Zachariasza w Świątyni Salomona.

* przejście piesze do Kościoła św. Jana Chrzciciela – zbudowanego nad grotą zaznaczającą miejsce Jego narodzenia (Łk 1,5-25. 57-80).

* powrót do hotelu, kolacja, nocleg w Betlejem ( 2)

3 Dzień – 08.10.2017 niedziela Jerozolima/Morze Martwe

* śniadanie, następnie przejazd na Górę Syjon: nawiedzenie Bazyliki Zaśnięcia – kościół należący do niemieckich benedyktynów jest tradycyjnym miejscem Zaśnięcia Maryi niedaleko którego znajduje się Wieczernik - wskazywany przez miejscową tradycję na Ostatnią Wieczerzę, Zesłania Ducha Świętego, Ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii.

* przejście piesze do Kościoła św. Piotra „In Gallicantu”- miejsce trzykrotnego zaparcia się Piotra, tu też znajdował się dom Arcykapłana Kajfasza oraz miejsce sądu i więzienie

* przejazd w kierunku Morza Martwego – największa depresja na świecie, największe zasolenie. Po drodze wizyta w Jerycho – najstarsze miasto świata, panorama z widokiem na Górę Kuszenia, Sykomora – drzewo Zacheusza.

* krótki wypoczynek nad Morzem Martwym, a w drodze powrotnej wizyta w Betanii (jeśli czas na to pozwoli). Betania – to dom Marii, Marty i Łazarza oraz Grób Łazarza (wskrzeszenie Łazarza).

* powrót do hotelu, kolacja, nocleg w Betlejem (3)

                       4 Dzień – 09.10.2017 poniedziałek Jerozolima

* śniadanie (uwaga ! cały dzień pieszo), a następnie przejazd w kierunku Góry Oliwnej. Piesze zejście do Kościoła Dominus Flewit, Pater Noster (Ojcze Nasz), Kościoła Narodów – Getsemani, Ogród Oliwny.

* następnie piesze przejście przez Bramę św. Szczepana (Brama Lwów) w kierunku Pierwszej Stacji Drogi Krzyżowej. Droga Krzyżowa (przejście wąskim uliczkami części Jerozolimy muzułmańskiej i chrześcijańskiej, wejście przez kościół etiopski na dziedziniec Bazyliki Grobu Pańskiego: Grób Jezusa, Golgota, Kamień Namaszczenia, Kaplica św. Heleny, Kaplica Adama

* piesze przejście w kierunku dzielnicy żydowskiej- Ściana Płaczu

* powrót do hotelu, kolacja, nocleg w Betlejem (4)

                                 5 Dzień – 10.10.2017 wtorek  Galilea

• śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, a następnie przejazd docelowo w kierunku Nazarte/Tyberiada

• Przejazd w kierunku Tel Awiwu a następnie do miasta  Jaffo - najstarszego portu na świecie zbudowanego jak głosi legenda przez syna Noego Jafeta po opadnięciu wód potopu. Spacer krętymi uliczkami, wejście na punkt panoramiczny, z którego roztacza się wspaniały widok na Tel Awiw, nawiedzenie kościoła Św. Piotra, czas wolny na spacer po pchlim targi i brzegiem morza.

• Przejazd brzegiem Morza Śródziemnego w kierunki Cezarei Nadmorskiej - krótka pauza na zdjęcia akweduktu. Cezarea Nadmorska - nowoczesne miasto zbudowane przez Heroda Wielkiego ku czci cesarza Augusta, w którym stacjonowały rzymskie garnizony. Jednym z setników Cezarei był Korneliusz - pierwszy nie-Żyd nawrócony na chrześcijaństwo przez Św. Piotra (Dz 23-26). Obecnie ruiny przypominają o wielkości i nowoczesności dawnej Cerazrei Nadmorskiej.

•  przejazd w kierunku Haify, nawiedzenie Kościoła Stella Maris (Gwiazda Morza) na Górze Karmel. Kościół należący do zakonu, który nazwę swoją wziął od góry Karmel – Winnica Pana. Pod głównym ołtarzem przedstawiającym Matkę Boską Szkaplerzną wykonaną z drzewa cedrowego znajduje sie tzw. Grota Eliasza, w której miał się ukrywać Eliasz ścigany przez króla Achaba.

• przejazd w kierunku Ogrodów Bahajskich - podziwiane symetrycznych ogrodów perskich ozdobionych symetrycznymi nasadami wypielęgnowanej roślinności.

* Przejazd w kierunku Nazaret, zakwaterowanie, kolacja, nocleg w Nazaret/Tyberiada (5)

                        6 Dzień – 11.10.2017 środa    Galilea

- śniadanie, Bazylika Zwiastowania–jedna z najważniejszych świątyń chrześcijańskich przypominająca nam, że tu znajdował się dom Maryi oraz miejsce Zwiastowania. Kościół św. Józefa.

* następnie przejazd w kierunku Kany Galilejskiej – małe miasteczko oddalone jest od Nazaretu o 7 km. leżące przy trasie prowadzącej do Tyberiady. Według Ewangelii (J.2,1-11), Jezus dokonał tu pierwszego cudu przemieniając wodę w wino. Kościół upamiętniający to wydarzenie zbudowany został w 1881r. Znajduje się tu stara stągiew na wodę jakich używano w czasach Jezusa. Dla wielu par małżeńskich jest to miejsce odnowienia przysięgi małżeńskiej.

• powrót do hotelu, kolacja, nocleg w Nazarecie/Tyberiada (6)

                                    7 Dzień-   12.0. 2017  czwartek  Galilea                                                      

śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, a następnie przejazd w kierunku Góry Błogosławieństw (miejsce pierwszego kazania wygłoszonego przez Jezusa do tłumów (Mt 5-7). Jest to również miejsce, gdzie Jezus wybrał sobie apostołów (Łk. 6,12). Kościół ośmionawowy zbudowano w 1937 r. kształtem swoim ma przypominać Osiem Błogosławieństw.

* Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb (Tabgha arab. Siedem Źródeł) - kościół zbudowany w 1936 r. należy do niemieckich benedyktynów został wzniesiony w miejscu, gdzie zbudowano w IV w. pierwszy kościół św. Heleny. Miejsce związane z nakarmieniem przez Jezusa pięcioma chlebami i dwoma rybami 5 tysięcy mężczyzn (Mk 6,30-44)

* Kościół Prymatu św. Piotra – to tu Jezus ukazał się po raz trzeci swoim uczniom po Zmartwychwstaniu (J 21). Miejsce to zaznaczone jest przez bazaltowy mały kościółek. Czarny kamień pod stołem ołtarzowym nazywany jest „miejscem rozżarzonych węgli – Stół Chrystusa” na którym Jezus przygotowywał dla uczniów posiłek. To tu znajdują się przyczepione do zewnętrznej ściany kościoła schody, o których Egeria pisała „po tych schodach chodził Pan”. To tu Jezus przekazał władzę Piotrowi – pierwszemu papieżowi.

* Kafarnaum – Wieś Nahuma. Miejsce znane z tego, iż to tu właśnie zaczął nauczać Jezus w synagodze (Mk 1,21), wypędził złego ducha z opętanego (Mk 1,23-26), uzdrowił teściową Szymona Piotra (Mk 1,29-31) oraz dokonał wielu innych uzdrowień. Kafarnaum nazywane jest też Miastem Jezusa do którego często wracał i któremu przepowiedział ostateczną zagładę. Z Kafarnaum pochodzą pierwsi uczniowie Jezusa Piotr i Andrzej

* rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim – uciszenie burzy, Jezus chodzi po wodzie

* przejazd przez Wzgórza Golan, wizyta w Jardenit - miejsce tradycyjnego chrztu

* przejazd w kierunku lotniska w Ben Gurion /k Tel Avivu

* odlot samolotu do Polski – Wrocław o godz. 21:30

* przylot samolotu do Wrocławia o godz. 00:35

Zdjęcia

Zapisy

Aby zapisać się na pielgrzymkę należy pobrać i wypełnić oświadczenie, które należy przesłać na adres pielgrzymki(at)klaretyni.pl, lub dostarczyć osobiście do kancelarii parafialnej.

                                    WYLOT Z WROCŁAWIA

 

                                   Cena: 1950 PLN + 400 USD

Cena obejmuje:

- przelot samolotem na trasie Wrocław – Tel Awiw – Wrocław

- ubezpieczenie podstawowe na okres pielgrzymki

- autokar na całej trasie

- bilety wstępów

- przewodnika oraz opiekę duszpasterza

- zakwaterowanie w hotelach Betlejem/Nazaret, pokoje 2-3 osobowe

- śniadnia + kolacje (napoje do kolacji poza wodą dodatkowo płatne)

- słuchawki dla każdego pielgrzyma

Cena nie obejmuje:

- obligatoryjnych tzw. napiwków 35 USD płatnych pierwszego dnia

- wydatków własnych

- dojazdu do i z lotniaska we Wrocławiu

- dopłata do pokoju 1- osobowego 180 USD
POBIERZ OŚWIADCZENIE

mapa
PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KAŻDEGO PIELGRZYMA
Dowiedz się więcej jak przygotować się do pielgrzymki i podróży samolotem. Porady jak być wzorowym pielgrzymem.
Zobacz także
WARTO PIELGRZYMOWAĆ Z KLARETYNAMI
Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów to zakon misyjny. Każdy misjonarz więc ma we krwi chęć podróżowania.
Zobacz także
ŚWIADECTWA PIELGRZYMÓW
Każda pielgrzymka w miejsca Święte to uczta nie tylko dla oczu ale przede wszystkim dla duszy.
Zobacz także
projekt: www.wpoldodziewiatej.pl wszelkie prawa zastrzeżone Klaretyńskie Duszpasterstwo Pielgrzymkowe